Az alkoholista család

 

Az alkoholizmus függőségi betegség, amely gyakran előfordul a családban, mint a házastársak egyikének a "túlzott mértékű alkoholfogyasztásának" a következménye. Nem ritka jelenség az olyan család ahol mindkét házastárs iszik. Az ilyen családra mondhatjuk, hogy beteg család. Az utóbbi években emelkedett az alkoholista nők száma és ez természetesen aggasztó tény.

Az alkoholista házasságon az alkoholista és a nem alkoholista partnerek kapcsolatát értjük, az alkoholista családba pedig hozzátartoznak a gyerekek is akik egy háztartásban élnek velük. Az alkoholista családtagokat "száraz alkoholistákra" - azok, akik nem isznak és "nedves alkoholistákra" - azok, akik isznak, osztjuk.

A családi problémák általában elkezdődnek mielőtt megnyilvánul a függőség és a nem funkcionális viselkedési mintáknak a transz-generációs továbbításában tükröződnek a szülőkről a gyermekekre és egymás között, majd később a kapcsolatokban a gyerekekkel, a rokonokkal, barátokkal, a környezettel, a munkahelyi környezettel. Ide tartozik a szokások és a téveszmék szigorú betartása, amelyek az élet és a munkásság megváltozott körülményei között esetlenül próbálnak hozzáalakulni ugyanahhoz vagy mereven végrehajtani.

Az alkoholista családok a diszfunkcionális családok sorába tartoznak, mert jelentős zavarok figyelhetők meg.

A több évi manipuláció és a felelősség elkerülése miatt az alkoholista zavart kommunikációs mintákat hoz létre, amelyekbe a többi családtag is bekapcsolódik. Az alkoholista gyakran hazudik vagy féligazságokat mond, lényegtelen dolgokról beszél, sok dolgot kitalál és a saját javára értelmez, másokat vádol, elhallgatja a válaszokat a kérdésekre és ha a beszélő ragaszkodik a válaszhoz, ő provokáló veszekedések segítségével mégis elkerüli a választ. A hiányos kommunikáció a házastársak között a frivol, homályos, felszínes, kétértelmű, meddő párbeszédekben tükröződik, amelyek a lehető legkisebbre vannak csökkentve és amelyekben nem is figyelnek egymásra. Közös témák gyakorlatilag nem is léteznek. Gyakran megszakítják egymást vagy bele beszélnek egymás szavába, erősen támogatják a saját álláspontjukat és nem akarnak kompromisszumot, az olyan helyzetekben pedig amelyek megkövetelik a komoly és konstruktív párbeszédet ők összevesznek.

Ezért a beszélgetés nem vezet konkrét megállapodáshoz ami miatt a probléma megoldása késik. Ezért a problémák gyűlni kezdenek, a házastársak energiája pedig a korábban leírt módon használódik és ők mind gyengébekké, fáradtabbakká válnak. A személyiség struktúrájától függően hajlamosak hogy különbözően reagáljanak minderre. A férfi abból a családból ahol már volt függőségi problémával birkózó családtag, hajlamos a "menekülésre" és a mentség keresésére az alkoholtartalmú italok fogyasztásában, a feleség pedig a végtelenségig tolerálni az ilyen viselkedést vígaszt keresve a munkában, a gyermekekkel való foglalkozásban, illetve kíméletlenül végezve a tevékenységek körét amelyek a házasságban férfi munkának számolnak. Gyakran ő is elkezd inni.

Külön említést kell tenni a valódi érzelmi kapcsolatok elvesztésének. Nem lehet egyformán szeretni az alkoholt és a családot, az alkohol iránti szeretet nem egyenlő a gyermekszeretettel. Az érzelmi kapcsolatok nagyon változóak és oszcillálnak a szeretettől a gyűlöletig, agresszióval kísérve. A hosszú távú ivás a bizalom, a tisztelet és a meghittség elvesztését eredményezi. A család elhanyagolása még mindig az alkoholista kötelezettségszegésének a könnyebb szintje. A családtagok terrorizálása az egyik legsúlyosabb formája az alkoholista viselkedésének a szerettei iránt. A nagyon részeg személy egy igazi zsarnok lehet, lelketlen és embertelen hangulatban a családja iránt. A valamikor figyelmes és tisztességes férj és apa durvává, erőszakossá, vulgárissá, stb. válik. Néha ez durva fizikai támadásokká mehet át a feleség, a gyerekek vagy a szülők irányában. Ezek a durva bánásmódok mindennapiak vagy alkalmilag, nagyon drámaiak. Mit érnek a könnyek, lelkiismeret-furdalások, az ígéretek amelyeket a feleségnek és a gyermekeknek ad az otthon történt ilyen jelenetek után, amikor az első pohárka után mindez meg fog újra történni, talán még rosszabb alakban.

Az ivás a férfiaknál a potencia és a teljes szexuális funkció meggyengüléséhez vezet. Ez a szexuális kapcsolatokban a partner zaklatásához vezet, ezért a partner megtagadja a szexuális viszonyt. Gyakran a szexuális viszonyok manipulatív eszközként szolgálnak a házassági partnerek között bizonyos nem szexuális célok és az ellenőrző hatalom elérésére. Az egyik nagyon súlyos és gyakori következmény a növekvő féltékenység a feleség irányában ami időnként az alkoholos paranoia jellemzőit veszi fel. A szexualitás az alkoholisták házasságában legnagyobb mértékben veszélyeztetett és ez minden szexuális kapcsolat megszűnéséhez vezethet. A beteg féltékenység lassan, de biztosan szétmarja az alkoholista házasságát. Az alkoholista a szexuális teljesítmény meggyengülése miatt indokolatlanul házasságtöréssel vádolja a feleségét és beteg módon kíséri minden mozdulatát és viselkedését. A családi helyzet napról napra rosszabbodik, ezért a feleség a sok évi zaklatás után kénytelen a kiutat a házasság felbontásában keresni.

A házasság felbontása az alkoholizmus egyik leggyakoribb következménye.

A családi szerepek megváltoznak, a nő átveszi a családi kötelezettségeket, azaz a férj kötelezettségeit. Az alkoholista fel van mentve minden kötelezettség alól, nincs szerepe a családban. Az anya válik a családfővé, a gyermekeket is megterhelve olyan szerepekkel, amelyeknek végzésére még nem elég érettek: a szülői értekezleten való részvételre a fiatalabb testvérnél, megbeszélés a főbb vásárlások körül, kisebb javítások, beszerzések, stb., ami különben, normál körülmények között, nem lenne a kötelezettségük.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a károkat sem amit az alkoholista a gyermeknevelésben tesz, ahol általában egy sor mentális zavarra kerül sor. Az alkoholisták gyermekei nem kapnak biztonságot és szeretetet. Ők leggyakrabban a szülői manipuláció tárgyai - ők "mindent a gyermekek" miatt csinálnak és a konfliktusaikat átdobják rájuk, ami a gyakorlatban terrorizáláshoz és elhanyagoláshoz vezet.

Azok a gyermekek, akik alkoholista családban nőttek fel, még akkor is ha nem isznak, pszichológiai problémákkal küzdenek. Ezeknek a gyerekeknek jelentős problémáik vannak az iskolai sikerekkel, de talán még fontosabb probléma a viselkedésükben és a magatartásukban fellépő zavar, amely bűnözéshez vezethet.

Nincs közös családi költségvetés és közös terv a pénz költésére. A család pénzügyi problémákba és egzisztenciális félelembe kerül. Máról holnapra él. Gyakran, hogy a család anyagilag úgy-ahogy biztosítsa magát, a nőnek munkába kell állnia.

A korábbi hírnév és foglalkoztatás elvesztése a beteg kifejezett erkölcsi és társadalmi romlásához vezet. Az alkoholistával együtt a családja is tönkremegy. A leginkább veszélyeztetettek a feleség és a gyermekek, akik szenvednek a gyakori veszekedések, durvaságok és verekedések miatt. Az alkoholista nem tudja megérteni, hogy mindezek a konfliktushelyzetek itthon és a házon kívül az ő alkoholizmusának a következményei, hogy valójában az alkohol elpusztította a családot és a személyiségét. Sehol se talál megértést, senki sem tartja betegnek és ami a legrosszabb, még ő maga se tudja, hogy beteg. Ő továbbra is az alkohol segítségével "oldja meg" az összes problémáját. Az alkohol nagy öröm a számára, eszköz amellyel vásárolja a bátorságot és az önbizalmat, kompenzálja a kisebbségi komplexusát, a próbálkozások helyettesítője a konfliktus helyzetek megoldásában.

Az alkoholista családokból kerül ki az össz alkoholisták közel 80%-a.

 

Az egészséges család az egészséges társadalom sejtje és ha ez nem, akkor társadalmi probléma. Az alkoholizmus következményei a családban a gyakori házasság felbontások, a gyermekek nevelésének az elhanyagolása és általában a család széthullása. Azonban a legfontosabb az, hogy a legtöbbet szenvednek a gyermekek. Ezek a gyerekek a jövő felnőttei. Nem kell mindegyiküknek alkoholistává válnia. Elég, hogy fogyatékkal rendelkező, fejletlen karakterű, elfogadott és megértett erkölcsi alapelvek nélküli emberekké fognak válni. Holnap, amikor már saját családjuk lesz, nem fogják tudni felnevelni a gyermekeiket mint a társadalom egészséges tagjait. Ebben tükröződnek az alkoholizmus messzemenő következményei.

Vissza