Az alkoholista szociális süllyedése

 

Az alkoholizmus mint krónikus, progresszív betegség, eltérő nagyságban és különböző sebességgel foglalja el az élet minden területét. A legkorábbi és a legszámosabb következmény a szociális szférában jelentkezik. A szociális következmények az alkoholizmus fejlődésének minden szakaszában előfordulnak. Az alkoholizmus szociális jelei alatt az alkoholizmus hatását az alkoholisták házassági, családi, munkaügyi és társadalmi életére értjük. A legkorábbi és a legszámosabb következmények a házastársi-családi életben merülnek fel.

Az alkoholisták családi életének többéves kutatásainak eredményei azt sugallják, hogy minden családi terület többé-kevésbé megzavart.

A leggyakrabban hangsúlyozott következménye a házastársi-családi életre a család progresszív társadalmi elszigeteltsége, ha kizárjuk a drasztikus elszegényedést és a családi kommunikáció és interakció eltorzulását.

Idővel az alkoholista elkezdi elhanyagolni saját magát is és a családját is. Nem aggódik az miatt, hogy a családja időnként összeomlik. Mind kevésbé kommunikál a házastárssal és egyre többet távolodik tőle. Súlyos szexuális zavarokra kerül sor, amelyek szexuális eltávolodáshoz és visszataszító érzések kifejlődésébe vezetnek. Az alkoholistáknál alkoholos féltékenység jelentkezik. Mindennapos veszekedésekre, vádakra, kiabálásokra, fenyegetésekre, fizikai leszámolásokra és végül a házasság felbontására kerül sor.

Az alkoholista mind jobban eltávolodik a gyermekeitől, kerüli a kapcsolatot a gyerekekkel a rosszul betöltött szülői szereppel előidézett lelkifurdalás miatt. Nem érdeklődik a gyermekei iránt, nem tudja hol vannak, mit csinálnak, mit akarnak. Idővel semmit sem tud róluk: nem tudja hány évesek, melyik osztályba járnak, milyen diákok, kik a barátaik, milyen problémáik vannak, stb. A kommunikáció az alkoholista és a gyermekek között teljesen elveszik.

Fokozatosan rossz viselkedési minta alakul ki minden családtagnál - egymást vádolják és keresik a tettest a létrejött helyzetért és további erőfeszítést fektetnek be hogy magukra vegyék az alkoholista kötelezettségeit, aki az ivás miatt mind kevesebbet és kevesebbet teljesíti a családi feladatokat és kötelezettségeket.

Problémákra kerül sor a munkahelyen: gyakori késések és hiányzások az ivás miatt, az alkohol fogyasztása a munkahelyen, leromlás, illetéktelenség, kisebbrendűségi érzés a munka minőségének a csökkenése miatt. A végső esetben felmondásra kerül sor, amit a főnökkel való meg nem értéssel és a kollégák féltékenységével magyaráz.

Az oktatási, szociális és kulturális szintje alatt kezd el viselkedni. A fordításban: figyelmen kívül hagyja a külső megjelenését és a jó hírnevét. Nem törődik senkinek a véleményével.

Csak az alkohol érdekli.

Jellemző, hogy az alkoholista a saját bajaiért mindent és mindenkit hibáztat, csak saját magát nem.

A túlzott alkoholfogyasztást és az alkoholizmust tartják egyéb szociális problémák okozati tényezőinek is. Különösen hangsúlyozva van az alkoholizmus és a különféle bűncselekménytípusok kapcsolata.Az alkohol befolyása alatt átlagon felüli számú jogsértés történik, amelyek esetében a visszaesés szokatlanul kifejezett. Az alkoholistáknál a súlyos bűncselekmények és jogsértések gyakorisága többszöröse mint a többi felnőtt lakosságnál. Az alkoholisták szignifikánsan gyakrabban végeztek gyújtogatást bosszúból és intoleranciából, mint azok akik nem alkoholisták. Az alkoholisták "pillanati" bűncselekményeket végeznek, a szituációs tényezők provokálása miatt.

Vissza